belka zelbetowa o przekroju trapezowym

W ścianie północnej od strony widowni otwór portalu scenicznego ma wymiary 18,O O,5 m; przekrywa go belka żelbetowa o przekroju trapezowym wys. 2,00 m, podstawie 1,00 m i szerokości 1,48 m, u góry wsparta na słupach portalowych i przednich wieżach sceny. W ścianie tylnej zaprojektowano otwór o wymiarach 26,4X13,7 m, łączący scenę z zasceniem, przekryty ramą o ryglu 1,OX2,0 m i słupach 1,OX3,0 m dotykających bezpośrednio wież tylnych. Ściany boczne posiadają po dwa otwory owym. 1 ,3X10,9 m, łączące scenę z kieszeniami, oraz 4,6 X 10,9 m do magazynów dekoracji. Między tymi otworami zaprojektowano słup żelbetowy o przekroju 1,35X4,9 m. Do przejmowania momentów od sił poziomych powstających wskutek obciążenia wiatrem, poza ramami w przedniej i tylnej ścianie sceny, połączono słupy ścian bocznych belką żelbetową otrzymując w ten sposób trzecią ramę poprzeczną. Belka ta przechodzi w wysokości konstrukcji stalowej dachu. Sztywne zbrojenie pozwoliło na podniesienie deskowania i zabetonowanie belki bez rusztowań na tak znacznej wysokości. Projekt, a zwłaszcza wykonanie tej konstrukcji, skomplikowała konieczność wykonania wielu zakotwień w celu oparcia belek galerii roboczych i stropu technicznego. Urządzenia sceny poza obciążeniami pionowymi powodują w niektórych miejscach obciążenia poziome od naciągu lin dochodzące d, 100 T. Całość konstrukcji żelbetowej wykonano od wewnątrz sceny w deskowaniach: struganych i wypełniono spoinowanym murem z cegły silikatowej. Ogólna kub tura bloku sceny wynosi 69000 m3 Kubatura żelbetu fundamentów i płyty p ciskowej 4776 m3 Kubatura pozostałej konstrukcji żelbetowej 3730 m. Uzbrojenie konstrukcji szkieletowej o średnicach do 40 mm ma ogólny ciężar 800 T, j. średnio 216 kG/m3 żelbetu. Ciężar konstrukcji stalowych dachu ok. 369 T. [hasła pokrewne: srebro lokacyjne, supon rzeszów, vitopend 100 instrukcja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: srebro lokacyjne supon rzeszów vitopend 100 instrukcja