Ustalenia technologicznych i ekonomicznych

Badania prowadzone od kilku lat, doprowadziły do pewnych ustaleń technologicznych i ekonomicznych, które zdecydowanie wypadaj ą na korzyść kamienia, zwłaszcza w tych wypadkach, gdy istniej e możliwość składania konstrukcji z elementów prefabrykowanych, łączonych w monolit przez wstępne sprężenie. Wysokowartościowe betony, wykonane przy użyciu specjalnych gatunków kruszywa i cementu osiągają u nas, w warunkach polowych, wytrzymałości rzędu 400-600 kQ/cm2 w warunkach laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie sięgają rzędu 800 – 1.000 kG/cm2 Krajowe złoża kamienia naturalnego z wyjątkiem wapieni lek- kich i niektórych piaskowców o skąpym lub ilastym spoiwie, posiadają wytrzymałości przewyższające 600 kG/cm2, a wszystkie złoża skał magmowych i metamorficznych, większość piaskowców karpackich i okręgu kłodzkiego oraz niektóre wapienie zbite okręgu kieleckiego i krakowskiego wykazują znacznie wyższe przekraczające 800~10,00 kG/cm2 wytrzymałości na ściskanie. Badania prowadzone w Polsce dotyczyły kamieni (granity i piaskowce) o wytrzymałości na ściskanie rzędu 1000-1300 kG/cm2. Ostatnio prowadzone są we Francji badania nad możliwością stosowania w konstrukcjach sprężonych wapieni lekkich o wytrzymałości na ściskanie od 250 do 400 kG/cm 2. Wapienie lekkie posiadają najniższe współczynniki obrabialności są zatem stosunkowo – tanie w wydobyciu i obróbce. Nawet mało scieralne piaskowce ścierają się w użytkowaniu na ostry pył, niszczący obuwie i zanieczyszczający pomieszczenia, dlatego też w pomieszczeniach reprezentacyjnych nie stosuje się płyt piaskowcowych ani na posadzki ani na stopnie schodowe. W pomieszczeniach mieszkalnych nie stosuje się posadzek kamiennych, gdyż są zimne i twarde. [hasła pokrewne: kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania, comes bolszewo, castorama dywany ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: castorama dywany comes bolszewo kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania