Arena cyrku w Bukareszcie.

Widok zewnętrzny Konstrukcja amfiteatru oparta jest na dośrodkowo ustawionych 16 filarach żelbetowych ze znacznym wysięgiem wsporników amfiteatru nad otaczającym widownię kuluarem. Filary i wsporniki związane są trzema dośrodkowymi belkami pierścieniowymi, z których środkowa stanowi główny element nośny nadwieszonej części widowni . Belki te, ruszty i stopnie amfiteatru wykonano jako elementy prefabrykowane w wytwórni i zmontowano na miejscu. Amfiteatr w kształcie hiperboloidy obrotowej oparty jest na osobnych fundamentach, niezależnych od ścian znajdujących się pod nim. Najbardziej interesującą, zarówno pod względem plastycznym jak i konstrukcyjnym jest kopuła o średnicy 60,60 m przekrywająca widownię wraz z kuluarami. Wykonano ją jako wielkofałdową powlokę żelbetową opartą szesnastoma wklęśnięciami na filarach w kształcie ostrosłupów ustawionych wierzchołkami do dolu . Tych 16 fałd o średnicy 12 m w dolnej krawędzi tworzy powlokę o grubości 7 cm w grzbietach, a 10+12 cm w koszach. Utworzone przez kosze fałd żebra radialne wykonane są z betonu sprężonego systemem Freyssineta. Slupy dźwigające kopułę związane są na wysokości podparcia wieńcem pierścieniowym z betonu sprężonego. Nad kopułą główną, jako latarnię dającą światło i możliwość naturalnej wentylacji, umieszczono drugą małą powłokę o podobnej konstrukcji jak kopuła główna . W celu uzyskania właściwego posadowienia, fundamenty kopuły zagłębione są 10 m poniżej terenu. Hala wystawowa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (architekt: J. Jędrzejczak, konstruktorzy: A. Mizera i W. Lemański). Program użytkowy hali przewidywał ekspozycję dwóch rodzajów eksponatów, wymagających gabarytu 7,00 m wysokości i obciążenia użytkowego 1000 kG/m2 oraz 4,50 m wysokości przy obciążeniu 500 kG/m2 Przewidywano poza tym magazyny i urządzenia sanitarne. Projektanci, dostosowując układ przestrzenny i konstrukcyjny budynku do układu funkcjonalnego i posiadanego terenu, zaprojektowali budynek prostokątny o wymiarach 36X60 m, przekryty dachem wiszącym, przy czym środkową (niższą) część hali o wysokości 7 m, przeznaczoną dla ciężkich eksponatów, nie podpiwniczono, obydwie zaś wyższe końcowe części budynku podzielono na dwie kondygnacje o wysokości 4 m i podpiwniczono, przeznaczając te części na eksponaty lżejsze. Część środkowa (niepodpiwniczona) pozwala na wjazd samochodów i dźwigów samojezdnych . Piwnice przeznaczono na magazyny i urządzenia sanitarne. Kubatura budynku wynosi 31000 mS. Konstrukcję zasadniczą hali stanowi układ kabli stalowych opartych na pionowych żelbetowych układach tarczowoprętowych ścian szczytowych, nachylonych w kierunku działania sil wypadkowych. Układy te oparto (i zakotwiono) na sztywnym układzie ścian piwnicznych i płyt fundamentowych żelbetowych, przy czym, dzięki wysunięciu piwnic poza obręb budynku, wyzyskano ściany piwniczne dla zakotwienia układu, przez co stało się zbędne użycie pali kotwiących . Siły z dachu przenoszone są na podpory rozstawione co 7,20 m za pośrednictwem tarczy szczytowej, do której umocowano kable za pomocą zakotwień stalowych systemu Freysinetta . Na kable zastosowano wiązki prętów równoległych 14 C/J 5 mm ze stali, układane parami w rozstawie osiowym 1,44 m. Stropy piwnic i antresol, wykonane z prefabrykatów żelbetowych, jak również ściany podłużne budynku są konstrukcyjnie niezależne od konstrukcji głównej, jaką stanowi dach i ściany szczytowe. Na 1 m2 dachu zużyto 3 kg stali sprężającej o Qr = 16500 kG/cm2 oraz stali zbrojeniowej o wytrzymałości Qr = 2500 kG/cm2 [hasła pokrewne: karnisze castorama, beata łyszczyńska, ogrodzenie z paneli ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: beata łyszczyńska karnisze castorama ogrodzenie z paneli