Ściany murowane

Aby zalewka dobrze związała należy ściany murowane wykonywać na pustą fugę, zaś ściany betonowe ponacinać dziobakiem, lub grotem dla umożliwienia większej przyczepności. Również tylna powierzchnia płyty powinna być nacięta dłutem lub grotem. Zarówno ściana jak i tylna część płyty, powinny być starannie zmyte z kurzu i zmoczone wodą. Zaprawę zalewa się dzbankami z dziobkiem przy użyciu lejków- z lekko zagiętym końcem w celu uchronienia powierzchni licowych od zacieków cementowych. Spoiny od strony zewnętrznej zatyka się dokładnie sznurem lub pakułami. Zaprawę nalewa się powoli, tak aby powietrze zostało całkowicie ze szpary między kamieniem i ścian ą , usunięte. Ponieważ parcie zaprawy mogłoby wypchnąć płytę z pionu, zalewa się część płyty do 113 jej wysokości a po pierwszym związaniu zalewa się znów 1/3 wysokości, na końcu zaś resztę. Następnie warstwę płyt okładzinowych ustawia się najwcześniej p o 16 godzinach od zalania warstwy spodnie j. Proces montażu okładziny kamienne j jest więc procesem powolnym. Okładzina detali architektonicznych tj.pilastrów, kolumn, portali itp. Jest najczęściej wysunięta w stosunku do pionu ściany, a zatem więcej narażona na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Jeżeli projekt architektoniczny nie przewiduje wyodrębnienia detali przez zastosowanie innego w barwie lub strukturze materiału o lepszych cechach technicznych, należy wówczas wybrać na okładzinę tych fragmentów płyty najbardziej jednorodne i zwarte. Mocowanie płyt okładzinowych elewacji do ścian konstrukcyjnych i wzajemnie między sobą, wykonuje się przy pomocy różnego rodzaju łączników stalowych jak kotwy , klamry, sworznie i trzpienie. Prawidłowo wykonany łącznik powinien być ze wszystkich stron ocynkowany dla zabezpieczenia przed rdzewieniem. Przeciętne grubości okładzinowych płyt na elewacjach zewnętrznych zależą od cech fizycznych materiału i wynoszą: dla granitów i pokrewnych skał magmowych od 2 do. 4 cm, [patrz też: gonpol, vitopend 100 instrukcja serwisowa, kowalczyk materiały budowlanee ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gonpol kowalczyk materiały budowlane vitopend 100 instrukcja serwisowa