Ogólna charakterystyka falowania morskiego

Najważniejsze z inżynierskiego punktu widzenia są fale wiatrowe, wywołane działaniem wiatru na swobodną powierzchnię morza. Fale te zalicza się do fal krótko-okresowych, głównie grawitacyjnych (o okresie od 1 do 30 s), których energia zużywa się przede wszystkim na pokonanie bezwładności wody wywołanej jej ciężarem. Z uwagi na czynnik generujący fale wiatrowe, dzieli się je na fale Wymuszone oraz swobodne. Fala wymuszona występuje w czasie działania wiatru, natomiast swobodna po jego ustaniu, przy czym mówi się często w pierwszym przypadku o tzw. fali żywej, natomiast w drugim przypadku o fali martwej lub rozkołysanej .. Ogólnie ruch falowy na morzu charakteryzuje się z jednej strony ruchem wahadłowym wody w stosunku do powierzchni spokoju, z drugiej strony ruchem oscylacyjnym wyrażającym się przesuwaniem cząstek wody po zamkniętych orbitach i stąd nazwanym ruchem orbitalnym. Charakter ruchu falowego zależny jest od głębokości morza. W przypadku tzw. fali głębokowodnej (występującej teoretycznie na głębokościach nieskończenie wielkich, a praktycznie już przy głębokościach przekraczających połowę długości fali) ruch cząstek wody odbywa się po orbitach kołowych, natomiast w przypadku tzw. fali płytkowodnej, wystepującej przy ograniczonych głębokościach (praktycznie, gdy głębokość wody jest mniejsza od połowy długości fali) orbity cząstek wody są eliptyczne, przy czym przy zmniejszającej się głębokości ulegają one coraz większemu spłaszczeniu, aż do wystąpienia przy samym dnie ruchu wzdłuż odcinków prostych. [patrz też: płytki na płycie osb, głębokość przemarzania, gascolt ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gascolt głębokość przemarzania płytki na płycie osb